Destek Hattı:

0554 917 34 34

HİZMET DETAY

Poliüretan Enjeksiyon

Poliüretan Enjeksiyon

SİSTEMİ NEDİR ?
Poliüretan enjeksiyon sistemi; tek komponentli, çözüçü içermeyen poliüretan
malzemenin suyun sızdığı beton boşlukları ve kılcal çatlaklara negatif yönden
(suyun geliş yönünün ters tarafı) enjekte edilmesiyle uygulanan bir su izolasyon
sistemidir.
 
 NASIL ETKİ EDER ?
Suyun akışkanlığına yakın olan malzeme beton içine basınlı makine ile enjekte
edilir. Malzeme beton içinde suyun girdiği çatlakların ve boşlukların içine sızarak
basınç altında sıkışır ve saniyeler içinde donar. Malzeme kürünü tamamladıktan
sonra dışarıdan hiçbir müdahaleyle bozulmaya, çözülmeye uğramadığından betonun
içine su girişini engeller. Betonu ve içindeki demir donatıyı suyun olumsuz etkilerinden
kurtarır.
 
 KULLANIM ALANLARI:
 *Tüm yapıların zemin betonlarında su girişlerinin önlenmesinde.
*Dışarıdan müdahale edilemeyen temel perde betonların izolasyonunda.
*Su depolarına dışarıdan sızan suların engellenmesinde.
*Yüksek katlı binalarda dışarıdan müdahale edilemeyecek hallerde içeriden uygulamada.
*Klasik izolasyon yapılamayacak taş duvar ve zeminlerde.
*Suyun geldiği yönden müdahale edilemeyecek durumda olan yatay ve dikey tüm
betonlarda.
 
NEDEN POLİÜRETAN ENJEKSİYON ?
Klasik yalıtım uygulamalarında pozitif yönden (suyun geliş yönünden) müdahale
edilemeyecek su sızıntısı durumlarında yapılan işlemler; ya beton yüzeyinin sızan
suyun basıncına mukavemetli malzeme ile kapatılması yada kapiler etkili denen
malzemelerin beton yüzeyine sürülerek betonun içine nüfuz etmesinin beklenmesidir.
Klasik yalıtım malzemeleri uygulanması halinde suyun beton içinde dolaşması
engellenemeyecek, sadece ön yüzden su çıkışı görülmeyecektir. Betonun içine sızan
su zamanla demir donatıyı zayıflatacak ve bina gerekli taşıyıcı güçten mahrum kalacaktır.
Poliüretan Enjeksiyon Sistemi suyu betondan tamamen uzaklaştıracağı için en etkili ve kesin su izolasyon sistemidir.
 
ÇALIŞMA  AŞAMALARI:
Su gelişi görülen noktalara poliüretan enjeksiyon sistemi uygulanır. Sonrasında
mevcut alan birkaç gün kurumaya bırakılıp su gelişi izlenir. Enjeksiyon yapılan noktadan
uzaklaşan suyun beton içinde başka bir yerden çıkış yapması durumunda
bu bölgelere de enjeksiyon sistemi uygulanır. Genellikle birkaç aşamada mevcut
su uzaklaştırılıp beton tamamen koruma altına alınmış olur.
Tek-bileşenli, çözücü gerektirmeyen (solventsiz) poliüretan enjeksiyon (püskürtmeli tip) reçine harcı, hareketli ve ıslak inşaat çatlakları ve derzlerinde (ek yeri ve dilatasyon) su sızdırmazlığını sağlamak için ideal uygunluğa sahip bir malzemedir. Suyla tepkimeye (reaksiyona ) girerek, oldukça esnek bir köpük oluşturur. Tek-kartuşlu tabanca ile uygulanmalıdır. Katalizör oranı % 6 ila olacak şekilde kullanılacaktır.

E-Bülten Kayıt

Firmamızdan haberder olmak için bültene kayıt olabilirsiniz.